SARASWATI

Czy warto być podatnikiem VAT?

Czy warto być podatnikiem VAT?

Odpowiedź na tytułowe pytanie wbrew pozorom nie jest oczywista. Co do zasady każdy podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą jest podatnikiem VAT. Niektórzy z nich korzystają jednak ze zwolnienia z tego podatku. Część podmiotów korzysta ze zwolnienia ze względu na fakt, że wykonują jedynie czynności zwolnione przedmiotowo z tego podatku (np. usługi edukacyjne, usługi medyczne), część natomiast – ze względu na wysokość osiąganych obrotów (limit 200 tys. zł.)

Nie w każdym przypadku wybór zwolnienia z VAT (nawet w przypadku odpowiednio niskich obrotów) jest możliwy. Jeżeli bowiem podatnik wykonuje czynności wymienione w art. 113 ust. 13 (np. dostawa wyrobów z metali szlachetnych, nowych środków transportu, terenów budowlanych, świadczenie usług doradczych, prawniczych), wówczas bez względu na osiągnięty obrót jego działalność podlega opodatkowaniu.

Czy zatem warto być czynnym podatnikiem VAT, rozliczającym ten podatek? W wielu przypadkach odpowiedź brzmi: tak, warto nim być. Jednak przed podjęciem właściwej decyzji trzeba odpowiedzieć sobie na kilka pytań.

– Czy dokonuję sprzedaży opodatkowanej według stawek niższych niż podstawowa, w tym również wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, eksportu towarów lub świadczę usługi opodatkowane poza terytorium kraju?

– Czy dokonywać będę znacznych nakładów inwestycyjnych? 

– Czy w związku z tym – w sytuacji gdybym był czynnym podatnikiem VAT – występowałaby u mnie nadwyżka podatku naliczonego nad należnym?

– Czy nabywcami sprzedawanych przeze mnie towarów i usług są podmioty gospodarcze będące czynnymi podatnikami VAT?

Jeśli odpowiedź na postawione powyżej pytania jest pozytywna, wówczas nawet w sytuacji, gdy osiągnięte obroty nie przekraczają limitu określonego ustawą – wybór opodatkowania jest korzystny.

 

Zobacz inny nasz artykuł -> Likwidacja firmy a VAT