SARASWATI

Rozliczenia kryptowalut od 2019

Rozliczenia kryptowalut od 2019

Rozliczenie kryptowalut na nowych zasadach

Od 2019 roku przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uznaje się za przychody z kapitałów pieniężnych. Oznacza to, że od 2019 roku przedsiębiorcy nie mogą rozliczać transakcji związanych z kryptowalutami w działalności gospodarczej a będą zobowiązani do wykazywania przychodu z kapitałów pieniężnych. Będą one rozliczane na formularzu PIT-38 i opodatkowane stałą stawką 19%.

Rozliczanie kosztów

Za koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uważa się udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane z jej zbyciem, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów świadczących usługi w zakresie pośrednictwa i wymiany kryptowalut.

Oznacza to, że od przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej będzie można rozliczyć jedynie wydatki bezpośrednio z nimi związane. Zatem nie zaliczymy do kosztów wydatków pośrednich m.in. takich jak kosztów zużycia prądu, zakup usług informatycznych czy koparek.

Wprowadzono również zasadę, że koszty są potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. W przypadku zaś, gdy nie znajdą one pokrycia w przychodach z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uzyskanych w danym roku podatkowym, to o nierozliczoną (niepotrąconą) część tych kosztów zwiększa się koszty uzyskania w następnym roku podatkowym.