SARASWATI

Zmiany od 2021 roku

Zmiany od 2021 roku

 • Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2800,00 zł brutto;
 • Stawka godzinowa dla umów zlecenia min. 18,30 zł brutto;
 • Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło;
 • Wprowadzenie tzw. estońskiego CIT;
 • Spółki komandytowe i niektóre spółki jawne podatnikiem CIT od 01/01/2021 r. lub 01/05/2021 r.;
 • Auto wykupione z leasingu – brak możliwości stosowania podwyższonych stawek amortyzacyjnych;
 • Wprowadzeniu limitu tzw. ulgi abolicyjnej osób pracujących za granicą;
 • Zmiana stawek ryczałtu – wprowadzenie stawki 15%;
 • Zlikwidowanie większości przypadków wyłączających możliwość opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym;
 • Kasy online:
 • Termin wprowadzenia kas on-line Branża
  01.01.2021 r.
  usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo;
  usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
  sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych
  01.07.2021 r.
  usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne;
  usługi budowlane;
  usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów;
  usługi prawnicze;
  usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu)

  Zobacz nasz INFORMATOR PODATKOWY – stan prawny od 01.01.2021 r.

  Termin wprowadzenia kas on-line Branża
  01.01.2021 r.
  usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo;
  usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
  sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych
  01.07.2021 r.
  usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne;
  usługi budowlane;
  usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów;
  usługi prawnicze;
  usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu)